travel

June 28, 2018

Hong Kong 2018 Day 5 + VLOG

June 25, 2018

Hong Kong 2018 Day 4 + VLOG

June 18, 2018

Hong Kong 2018 Day 3 + VLOG (My 22nd Birthday)

June 14, 2018

Hong Kong 2018 Day 2 + VLOG

June 5, 2018

Hong Kong 2018 Day 1 + VLOG

Latest Vlogs